Sıra No KÖYÜN ADI MUHTARIN İSMİ
  1 Akçin Cafer ÇETİN
  2 Adatepe  Erhan KABAKÇIOĞLU
  3 Ahmetçe  Hasan Hüseyin KUŞ
  4 Ahmetler  Mehmet AVCI
  5 Arıklı  Fevzi ÖZKAN
  6 Babakale Bekir VARGÜN
  7 Bahçedere Ahmet ERGİN
  8 Behram  Hüseyin KAPLAN
  9 Baharlar Gürcan İÇCAN
  10 Babadere Turgay GEZGİN
  11 Bilaller Ahmet GÜLER
  12 Bektaş  Necdet ATİK
  13 Bademli Köyü  Saffet ERBİL
  14 Büyükhusun  Baki GÜÇLÜ
  15 Budaklar Lütfü KARAKAÇAN
  16 Balabanlı Hasan Recep AYAN
  17 Cemaller Ali GÜNDÜZ
  18 Çakmaklar Hakkı DEMİR
  19 Çamkalabak Remzi ERCAN
  20 Çaltı  Cahit SARI
  21 Çamköy  Mustafa SİNOP
  22 Çınarpınar Erdoğan ÇALIMLI
  23 Demirciköy İsmail DOĞAN
  24 Dibekli Mustafa ÇETİN
  25 Erecek  Rıza KAYA
  26 Güzelköy Mustafa KAYGIN
  27 Gülpınar Atatürk Mah. Ünal KARAGÖZ
  28 Hüseyinfakı  Sadettin SARI
  29 İlyasfakı Hüseyin AK
  30 Kösedere  Mutlu YAŞAR
  31 Kayalar Hüseyin UYSAL
  32 Küçükçetmi  Nail TÜRKŞEN
  33 Kısacık Abdurrahman KOÇ
  34 Kuruoba  İsmail ÖNGEN
  35 Kestanelik Beyhan KOPARAN
  36 Küçükhusun Erdoğan CAN
  37 Keçikaya İrfan GÜLER
  38 Kocaköy Feridun BÖLÜKBAŞI
  39 Korubaşı Mustafa GÜLEN
  40 Koyunevi Köyü Hüseyin EVCİMEN
  41 Kulfal Rıfat GÜLER
  42 Kozlu  Ziya ILDIZ
  43 Kırca  Şakir Selim YAĞIZ
  44 Misvak  Zahit AKYEL
  45 Naldöken Hüseyin GÜVEN
  46 Nusratlı Metin TUNCA
  47 Paşaköy Ünal ATICI
  48 Pırnardere Ali ACAR
  49 Sazlı Selami YAVUZ
  50 Süleymanköy Necmi DÖNMEZ
  51 Söğütlü Emin TUNCA
  52 Sapanca Recep YÜKSEL
  53 Şap Ahmet TUNA
  54 Taşboğaz Cevdet ÇELDİR
  55 Tuzla  Birol ÇELDİR
  56 Taşağıl Halil İNCE
  57 Tamış Cahit DERMENCİ
  58 Tabaklar Necmi TALU
  59 Tuztaşı  Hasan ÖZPEK
  60 Tartışık Alaaddin DEMİR
  61 Uzunalan Ilyas IHMAZ
  62 Yukarıköy Mehmet Yahya YAVAŞ
  63 Yeniçam Şakir YAVUZ
  64 Yeşilyurt Suat CAN
 

Köy, 1982 Anayası'nın 127'nci maddesi kendisine yer bulan bir mahalli idare teşkilatıdır. Nüfusu 2000'den az ve 150'den çok yerleşim yerlerine köy denmektedir ve bir idari işlemle kuruluşu tamamlanmaktadır. Köyler;

 • Tüzel kişiliğe sahiptir,
 • Karar organları seçimle işbaşına gelir,
 • Organlarının seçimle gelen üyeleri, bu sıfatlarını ancak yargı kararı ile kaybederler,
 • Görevleri kanunla belrlenir,
 • Üzerinde merkezi idarenin sınırlı bir vesayet yetkisi vardır,
 • Görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır,
 • Bakanlar Kurulu kararı ile aralarında birlik kurabilirler.

Köyün kuruluş ve görevleri, 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre köyün genel karar organı olan Köy Derneğiköydeki bütün seçmenlerden oluşur. Yine Köy İhtiyar Heyeti, bir yürütme organı olarak görev yaptığı gibi karar organı olarak da çalışmaktadır.Köy Muhtarı, köyü temsil eder ve köyün karar organlarına başkanlık eder.

İlçemizde 64 köy ve 35 köyaltı yerleşim yeri (bağlı) bulunmaktadır. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılık ile sürdürmektedir. Son yıllarda turizm sektöründe başgösteren gelişmeye paralel olarak, özellikle denize kıyısı olan köylerimiz, sanat, deniz ve doğa turizmi ile gelişme eğilimine girmiştir.

             . Acıgöl
             . Kuşkonmaz
             . Namazgah
             . Sazak
             . Yalı

              . Kızılkeçili

Ayrıca Ayvacık İlçe Merkezinin 8 bağlısı bulunmaktadır:

 • Çiftlik
 • Hebiller Çayırlığı
 • İbrahim Yeşil
 • Panayıryeri
 • Süleyman Uysal
 • Sülüklü
 • Vahit Akın
 • Yürükyerleri