Hüdavendigar Cami
 
 

14. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği sanılmakta olup 238 m. yüksekliteki tepenin üzerinde tüm ihtişamıyla ayakta durmaktadır.Camiin dikkat çeken özelliklerinden birisi de dört yöndeki köşelerinin üst noktalarının pahlanması yani taş kenarlarının eğik kesilmiş olması ve pahlanan kısımların şekline uygun olarak üçgen şeklinde kapatılmasıdır.Kubbe, sekizgen bir kubbe kasnağına oturtulmuştur.Camii, bir kubbe ve sütunlu bir giriş kapısını da içine alan dörtgen bir alan üzerinde inşa edilmiştir.

Camiin, Osmanlı mmimarisinin tipik bir örneği olduğunu söyleyebiliriz.Camiin mermer giriş kapısı, Carnelius kilisesinin kapısıdır.

Carnelius kilisesini tamir ettiren Skamandros hükümdarının kilise kapısına yazdırmış olduğu duaya dokunulmamış, sadece haç işaretinin iki kanadı kırılmıştır.Üzerinde haç işareti bulunan taşın bir camiin dekorasyonunda kullanılmış olması çok ilginç bir okadar da etkileyicidir.Camiin iç duvarlarının dekorasyonunda kadırga resimlerinin kullanılmış olması da çok sık rastlanır bir durum değildir.