Athena Tapınağı
 
 

Akropolis’ in 289m yüksekliğindeki derin mavi sulara bakan zirvesinde Fordress tanrıçası Athena için yapılmış olan bir tapınak bulunmaktadır(M.Ö.530).Bu tapınak 30-31m. Ve 14.03m’ likbir alanı kaplamaktdır.Tapınak, doğuya dönük, önünde sütunlu bir giriş kapısı bulunan, dikey olarak uzanan “megaran” tipi evlere benzer bir yapıdır.Tapınağın etrafını çevreleyenbir sıra sütun(6x13) biz tapınağın tipik bir Periptenos çizgisi taşıdığını anlatır.

Bugün, tapınağa baktığımızda, temelleri(sütunların oturduğu zeminler) olmaksızın hala birkaç sütunun ayakta kaldığını görebilmekteyiz ve bu sütunlardan bir tanesi hala kapitalini taşımaya devam etmektedir.Aslında bu kapitallerin üzerinde nakışlarla süslü bir “architrave”in bulunması gerekmektedir.Nakışlarla süslü bu tür “architrave”lere yalnızca burada rastlanmıştır.

“Architrave”lerin üzerinde ise “metope”ler bulunmaktadır.Yine bu “metope”ler nakışlarla süslenmiştir.Bu nakış motifleri, at binicileri, av sahneleri gibi mitolojik şekiller işlenerek oluşturulmuştur.Bu motiflerin bir bölümü şimdi İstanbul, Boston ve Louvre’ daki müzelerde sergilenmektedir.Tapınağın yapısı oldukça basittir.Tapınak, tahta kirişler üzerine oturtulan bir çatıyla kapatılarak, çelenkler ve helezonlarla dekore edilmiştir.

 

 

Athena Tapınağı, Assos kalıntılarının en önemli yapısı. Dorik üslupta olmasına karşın, İyon üslubunun özelliği olan çatıaltı frizine sahip. Tapınağın arasından sızan ay ışığının ve yıkıntılar arasından doğan günün ilk ışıklarının muhteşem görüntüsü, Edremit Körfezi'nin manzarası ile birleştiğinde ortaya çıkan görsel ihtişam kelimelerle ifade edilemez. İşte o zaman bu harika mekanın tapınak için neden seçildiğini anlarsınız. Ancak iki basamaklı podyum haricinde pek fazla yapının günümüze ulaşmamıştır.